Barsi Balázs OFM

Ferences szerzetes, pap, hitszónok, ny. gimnáziumi és teológiai tanár.
Barsi Balázs 1946. január 5-én született Sióagárdon (Tolna vm.); keresztneve: István.
1960-tól a győri bencés gimnázium diákja volt, majd 1964-ben belépett Szent Ferenc rendjébe: a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány novíciusa lett Esztergomban. Rendi neve: Balázs.
1965-től Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán folytatott teológiai tanulmányokat, ezzel párhuzamosan az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt, ahol magyar–orosz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
1968. szeptember 15-én tett ünnepélyes örökfogadalmat. 1971. augusztus 8-án szülőfalujában szentelték pappá.
1972-től az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanáraként és kollégiumi nevelőként tevékenykedett. Orosz nyelvet, később hittant tanított; ez idő alatt többször beválasztották a rendtartomány vezetőségébe.
1975-től – kétéves megszakítással – tanári munkája mellett több mint húsz esztendőn át volt novíciusmagiszter.
1980-tól két éven keresztül biblikus tanulmányokat folytatott a Strasbourgi Egyetemen (Université de Strasbourg); itt írta francia nyelvű doktori értekezését a gazdag ifjúról szóló evangéliumi történet exegéziséből.
1982-től, korábbi megbízatásai mellett főiskolai tanárként biblikus tárgyakat és liturgikát tanított Budapesten, a Ferences Hittudományi Főiskolán, valamint a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Akadémia levelező tagozatán.
1991-ben kezdte meg adventi és nagyböjti konferenciabeszéd-sorozatát a pesti ferences templomban, mely napjainkban is nagy sikerrel zajlik. Igehirdetései, amelyek kezdetben magnókazettákon terjedtek, később nyomtatásban is megjelentek. A katolikus rádió- és televízióműsorok rendszeres szereplője.
1993-ban a noviciátussal együtt Esztergomból Szécsénybe költözött, ahol hamarosan házfőnök lett.
1995-től a Zeneakadémia (ma: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem) óraadó tanáraként katolikus liturgikát oktat az egyházzene szakos hallgatóknak.
1997-ben Sümegre helyezték, ahol lelkigyakorlatos központot hozott létre.
2005-től egy éven át, a két magyarországi ferences rendtartomány egyesítéséig a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány provinciálisa volt. Provinciálisként 2006-ban megáldotta a világ első Newman-templomát, melyet a sümegcsehi szőlőhegyen építtetett. A következő években az új kegyhelyen vendégházat, szabadtéri misézőhelyet, valamint keresztutat és keresztúti kápolnát létesített.
2021-ig a sümegi Sarlós Boldogasszony ferences kegyhely templomigazgatója, a sümegcsehi Newman-templom és emlékhely gondozója, lelkigyakorlat-vezető lelkipásztor volt.